telefon: 0602130479 lub 0182063755
email: asia@przewodnikpotatrach.pl