Poniższy cennik custom writing został zatwierdzony przez Radę CPT i zawiera sugerowane minimalne ceny za usługi przewodnickie świadczone przez licencjonowanych przewodników tatrzańskich. Ceny nie zawierają ewentualnych kosztu przejazdów, wyżywienia, noclegów oraz dojazdu przewodnika do miejsca spotkania. Dla grup młodzieży szkolnej można stosować do my homeworks zniżkę do 15% od poniższych cen.